https://shenoto.com/channel/archaeometryjr

صفحه رسمی نشریه پژوهه باستان سنجی .

6 دنبال کننده

1 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/archaeometryjr

صفحه رسمی نشریه پژوهه باستان سنجی .

6 دنبال کننده

1 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

کانال صوتی نشریه پژوهه باستان سنجی برای ارائه صوت سخنرانی های مرتبط با حوزه باستان سنجی و میراث فرهنگی

آلبوم‌ها

شتاب دهنده های تولید اشعه ایکس همدوست و کاربرد آن در مطالعات باستان سنجی

0 0 تومان 0

#سخنرانی شتابدهنده های تولید اشعه ایکس همدوست و کاربرد آن در مطالعات باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 2 دی 97، ساعت 10-12

عکاسی مادون قرمز از دیوار نگاره های تاریخی

0 0 تومان 0

«سلسله سخنرانی‌های علمی گروه حفاظت ایکوم ایران» سومین سخنرانی: عکاسی مادون قرمز از دیوارنگاره‌های تاریخی سخنران: سروش کیایی دانشگاه هنر اسلامی تبریز چهارشنبه، 28 آذر‌ماه 1397

تصویربرداری رفلکتوگرام مادون قرمز و کاربرد آن در میراث فراهنگی

0 0 تومان 2

تصویربرداری رفلکتوگرام مادون قرمز و کاربرد آن در میراث فراهنگی سخنران: دکتر بهشاد حسینی آذر 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی-قسمت1

0 0 تومان 5

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی سخنران: بابک حجتی آذر 94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی-قسمت2

1 0 تومان 3

حفاظت از استخوان در کاوش های باستانشناسی سخنران: بابک حجتی آذر 94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم-قسمت 1

0 0 تومان 2

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم سخنران: دکتر وحید عسکرپور خرداد 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم-قسمت 2

0 0 تومان 2

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست دوم سخنران: دکتر وحید عسکرپور خرداد 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول-قسمت 1

0 0 تومان 1

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول سخنران: دکتر وحید عسکرپور اردیبهشت 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول-قسمت 2

0 0 تومان 2

باستان سنجی و معرفت باستان شناختی-نشست اول سخنران: دکتر وحید عسکرپور اردیبهشت 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

بررسی توسعه اصطلاح شناسی تخصصی مرمت در فاصله سال های 50 تا 90 شمسی

1 0 تومان 3

بررسی توسعه اصطلاح شناسی تخصصی مرمت در فاصله سال های 50 تا 90 شمسی و اثرات آن بر تحول رویکردهای نظری حفاظت آثار تاریخی در ایران (زیست زبانی مرمت) سخنران: دکتر رضا وحیدزاده اسفند 93 دانشگاه هنر اسل...

چشم انداز پروژه بزرگ ربع رشیدی (2)-قسمت 2

0 0 تومان 3

چشم انداز پروژه بزرگ ربع رشیدی (2) سخنران: بریژیت هافمن خرداد 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چشم انداز پروژه بزرگ ربع رشیدی (2)-قسمت 1

1 0 تومان 3

چشم انداز پروژه بزرگ ربع رشیدی (2) سخنران: بریژیت هافمن خرداد 96 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آشنایی با کاربرد نظام تحلیل اطلاعات جغرافیایی در رشته های هنر و معماری و شهر سازی و باستان شناسی-قسمت 2

0 0 تومان 9

آشنایی با کاربرد نظام تحلیل اطلاعات جغرافیایی در رشته های هنر و معماری و شهر سازی و باستان شناسی-قسمت 2 سخنران: بهنام علیزاده اشرفی آذر94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آشنایی با کاربرد نظام تحلیل اطلاعات جغرافیایی در رشته های هنر و معماری و شهر سازی و باستان شناسی-قسمت1

0 0 تومان 6

آشنایی با کاربرد نظام تحلیل اطلاعات جغرافیایی در رشته های هنر و معماری و شهر سازی و باستان شناسی-قسمت1 سخنران: بهنام علیزاده اشرفی آذر94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز