آخرین پادکست های amirali aximi (13)


امیرعلی عظیمی مدرس زبان انگلیسی
مبتنی بر شنیدن و تماشای فیلم
تمرینات را متناسب با شرایط زبان‌آموز تنظیم و برای آزمون‌هایی مانند IELTS از متد Goal Setting یا همان دسترسی به اهداف استفاده می‌کنیم.
 • Essential English Words

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 80 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • English at Work

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 584 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • Leonard Cohen

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 491 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • Steve Jobs - The Crazy Ones

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 440 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • Chris de Burgh

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 458 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • Adele

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 12 بار | تعداد بازدید: 816 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • The role of leaders in defining culture

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 399 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • Celine Dion

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 561 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • Alexander Rybak

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 496 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • The Business of English

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 855 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • آموزش زبان انگلسی - مکالمات روزمره

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 7 بار | تعداد بازدید: 1006 نفر | تعداد دانلود: 23 بار
 • آموزش زبان انگلیسی - مکالمات تلفنی، بخشی از مکالمات تجاری

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1196 نفر | تعداد دانلود: 25 بار
 • بخش‌های صوتی از فیلم Flight برای بهبود مهارت شنیدن زبان انگلیسی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 539 نفر | تعداد دانلود: 9 بار