• 3 سال پیش

  • 242

  • 04:29

منظومه ی حیدربابا استاد شهریار - episode_05 منظومه ی حیدربابا استاد شهریار

موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
1
1
0

منظومه ی حیدربابا استاد شهریار - episode_05 منظومه ی حیدربابا استاد شهریار

موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
  • 04:29

  • 242

  • 3 سال پیش

توضیحات
ما بیشتر بخاطر زیبایی های است که این بار گران زندگی را به دوش ناتوان خود میکشیم وگرنه یک خور و خواب به این همه عذاب نمی ارزد. وانسانی که شیفته ی زیبایی باشد هرگز پیرامون زشتی و نادرستی نمیگردد و آن دلی که سرشار از ذوق و صفا و گرمی باشد هرگز جایی برای کینه و جفا ندارد. بنابراین زیبایی ظاهری همانند رویاهای جوانی است و زودگذر و در این بین تنها جمال درونی است که پایدار می ماند و ارزش دلبستن دارد اما افسوس که هر چشمی قادر به دیدن این زیبایی ها نیست و اینجاست که ما بیشتر مدیون هنرمندان هستیم. در این ایام کرونایی ما شاهد احساسات و هنرنمایی بیشتر انسان ها هستیم بخصوص جامعه ی پزشکی. بنده پوران لطفی دبیر بازنشسته ی ادبیات فارسی و عاشق اشعار جناب استاد شهریار هستم و در هر دوره از زندگی من اشعار ایشان بویژه منظومه ی حیدربابا استاد شهریار نقش بسزایی داشته بهمین سبب تصمیم گرفتم این اشعار زیبارا بصورت پادکست در اختیار اهل شعر و دوستداران ایشان قرار دهم، تا شنوندگان را درین لذت سهیم سازم به همین دلیل هر هفته یک اپیزود از این اشعار زیبا را تقدیم عزیزان خواهم کرد.

shenoto-ads
shenoto-ads