• 2 سال پیش

  • 86

  • 04:29
شاهنامه خوانی (دکتر کزازی) - 4-6 جنگ کاوس با شاه مازندران - بخش دو

شاهنامه خوانی (دکتر کزازی) - 4-6 جنگ کاوس با شاه مازندران - بخش دو

پوشان
0
شاهنامه خوانی (دکتر کزازی) - 4-6 جنگ کاوس با شاه مازندران - بخش دو
  • 04:29

  • 86

  • 2 سال پیش

شاهنامه خوانی (دکتر کزازی) - 4-6 جنگ کاوس با شاه مازندران - بخش دو

پوشان
0

توضیحات
هر چند شب بیش و کم ربع ساعت به خواندن شاهنامه و شرح آن برپایه‌ی "نامه باستان" دکتر کزازی گوش فرا دهید، گرچه هر شب در گروه‌های تلگرامی و واتساپی همراهان پوشان، نکته‌هایی را از دید پوشانیان می‌افزاییم و امیدواریم نادرست نباشد. تماس با من: @aQara

با صدای
عليرضا قراباغى
دکتر کزازی
عليرضا قراباغى
دکتر کزازی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads