• 2 سال پیش

  • 57

  • 12:39
پوشان - 143_مهربان_رخش_هشیار_۷۲_ستاره_صبح_۲۷_فروردین

پوشان - 143_مهربان_رخش_هشیار_۷۲_ستاره_صبح_۲۷_فروردین

پوشان
0
پوشان - 143_مهربان_رخش_هشیار_۷۲_ستاره_صبح_۲۷_فروردین
0
0

پوشان - 143_مهربان_رخش_هشیار_۷۲_ستاره_صبح_۲۷_فروردین

پوشان
  • 12:39

  • 57

  • 2 سال پیش

توضیحات
با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در فایل های صوتی کوتاه، در دسترس هم میهنان بگذاریم.
تماس با ما:
@aQara

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads