• 3 سال پیش

  • 389

  • 04:15

توسعه مهارت‌های فردی - تکنیکی غیرمتعارف - نوشتن رزومه 5 سال آینده

مدیران ایران
3
3
0

توسعه مهارت‌های فردی - تکنیکی غیرمتعارف - نوشتن رزومه 5 سال آینده

مدیران ایران
  • 04:15

  • 389

  • 3 سال پیش

توضیحات
همه ما دوست داریم موفق باشیم. و راه موفقیت، از « توسعه مهارت‌های فردی » میگذره. در این مجموعه، در مورد مهارت‌هایی که همه ما به آنها نیاز داریم، گفتگو می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads