• 3 سال پیش

  • 19

  • 27:02

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه پنجم- بخش چهارم

دکتر مسعود درخشان
0
0
0

کاربرد ریاضیات در اقتصاد - کاربرد ریاضیات در اقتصاد- جلسه پنجم- بخش چهارم

دکتر مسعود درخشان
  • 27:02

  • 19

  • 3 سال پیش

توضیحات
صوت‌های تدریس کاربرد ریاضیات در اقتصاد توسط استاد درخشان

با صدای
دکتر مسعود درخشان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads