• 3 سال پیش

  • 5

  • 18:38

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۶۹: نقش بازاریابی دیجیتال در صنعت خرده فروشی

SepidarSystem
0
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۶۹: نقش بازاریابی دیجیتال در صنعت خرده فروشی

SepidarSystem
  • 18:38

  • 5

  • 3 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads