• 5 سال پیش

  • 2

  • 34:23

"احظار خدا در زندگیتان" - 10

www.tahasadeqi.com
0
0
0

"احظار خدا در زندگیتان" - 10

www.tahasadeqi.com
  • 34:23

  • 2

  • 5 سال پیش

توضیحات
فصل دو : از دستاورد پندارها"احظار خدا" این دستاورد خیلی خیلی زمان برد برای من و همین طور هم بسیار و فراوان از آن در زمان ضبط و تولید لذت فراوان بردم همین بس که مروری شد، بر اتفاقاتی که در زندگی برایم رخ داده اند واین خود یک معجزه ای بود برای من در زمانیکه در بین دوستان همیشه بدنبال بهتر زیستن بودم به روزی ایمان داشتم که خواهد آمد و اتفاقات را به خوبی رقم خواهد زد نمیخواهم واقعن داستانی تعریف کنم که بگویم من بدبختی کشیدم و چنان و چونون کردم تا رسیدم به حالا که موفقم نه اصلن… میخواهم بگویم اینطور نیست و نخواهدم بود بلکه !بلکه! من حکم یک یاد آوردنده هستم که بگویم رفقا دریچه ای در وجود ماست که هر لحظه مارا بسوی ثروت و لذت و کلن اتفاقات خوب هدایت میکند پس من حال این دریچه را به دروازه ای تبدیل کردم و اینک در ابتدا میخواهم بگویم شما این دریچه را باید بشناسید و اینکه آمادگی پیدا کنید تا راهی که من رابه این گشودگی این دروازه که روبه ثروت و لذت و آرامش و تمام اتفاقات خوب هست را به شما نشان دهم توجه کنید به کلامم!!! که آیا حس خوب را برای شما بوجود آورده؟ یا حس بد؟ واین را من در تمام دستاوردهایم به دوستانم میگویم که اگر احساس خوب ایجاد میکند موضوعی برای شما آن موضوع 100درصد درست هست و اگر همینطور برای شما احساس بد ایجاد میکند آن موضوع100 درصد برای شما اشتباه هست حال این صحبت ها و کلن این موضوع که احضار خدا در زندگیتان باعث گشوده شدن دریچه ای میشود که سراسر برای شما باعث اتفاقات خوب میشود نگرش و حس شما در این زمان چگونه هست و طبق فرمول بالا احساسات خوب وبد تصمیم بگیرید و بعد رفتار کنید ارادتمند شما “طاهاصادقی” تذکر :>>>این قیمت به مدت محدود در شنوتو قرار گرفته و تاپایان اردیبهشت به قیمت 450 هزار تومان که در سایت طاها صادقی قرار گرفته بفروش میرسد

shenoto-ads
shenoto-ads