• 5 سال پیش

  • 293

  • 01:27:34
کارگاه هک رشد و کمپین های خلاقانه - بخش اول

کارگاه هک رشد و کمپین های خلاقانه - بخش اول

رویداد رشدینو
3
کارگاه هک رشد و کمپین های خلاقانه - بخش اول
3
0

کارگاه هک رشد و کمپین های خلاقانه - بخش اول

رویداد رشدینو
  • 01:27:34

  • 293

  • 5 سال پیش

توضیحات
امیرحسین ثقه الاسلامی دراین کارگاه از هک رشد با عنوان استفاده از قدرت کمپین های خلاقانه، ابتدا به معرفی خود می پردازد و با حضور خانم شورابی به بررسی کانال ها و راهکارهایی که در هک رشد باعث افزایش رشد در کسب و کارها می شود می پردازند. همچنین درباره ی هک رشد، اینکه بازاریابی خلاقانه چیست؟ چه ارتباطی با هک رشد دارد؟ و خانم شورابی هم درباره ی شناخت ابزارهای طراحی کمپین و استفاده صحیح ابزارها در طراحی کمپین ها صحبت می کند. کمپین ها چه فرقی با آزمایش های رشد دارند و چگونه می شود از یک کمپین به عنوان یک آزمایش رشد استفاده کرد و ... بخش هایی از این کارگاه است که شما می توانید همه ی این مباحث را در این پادکست بشنوید.

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
الهام شورابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads