• 7 سال پیش

  • 6

  • 13:10
چهلم (کتاب صوتی) - روایت سوم: رضا

چهلم (کتاب صوتی) - روایت سوم: رضا

شنوتو
0
چهلم (کتاب صوتی) - روایت سوم: رضا
0
0

چهلم (کتاب صوتی) - روایت سوم: رضا

شنوتو
  • 13:10

  • 6

  • 7 سال پیش

توضیحات
کتاب داستانی «چهلم» به قلم سپیده محمدیان داستان زنی را روایت می کند که از درون «تراژدی» به آگاهی می رسد. بلور شکننده ای که در کوره ی وقایع این تلخ نامه به جسمی مقاوم تبدیل می شود و زنجیرهای وابستگی هایش فرو می ریزد. هرچند جای زخم زنجیرها بر روح به سادگی التیام نخواهد یافت، اما او باور دارد که این بهایی است که باید بپردازد؛ بهای آگاهی و مقاومت دربرابر شکنندگی، بده بستانی هرچند دردآور اما منصفانه! متن برگرفته از وب سایت نشر روشنگران

با صدای
سپیده محمدیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads