• 7 سال پیش

  • 69

  • 06:32
بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت سوم

بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت سوم

شنوتو
6
بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت سوم
  • 06:32

  • 69

  • 7 سال پیش

بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت سوم

شنوتو
6

توضیحات
خلاصه کتاب : بیندیشید و ثروتمند شوید اثر : ناپلیون هیل فایل صوتی قسمت اول شامل : فصل 1: اندیشه ثروت است فصل 2: اشتیاق نقطه شروع همه موفقیتها فایل صوتی قسمت دوم شامل : فصل 3 : ایمان فصل 4: تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار فصل 5: دانش تخصصی فصل 6: تخیل، کارگاه ذهن فایل صوتی قسمت سوم شامل : فصل 7: برنامه‌ریزی سازمان یافته فصل 8 : تصمیم‌گیری، غلبه بر تردید و دودلی فصل نهم: ابرام فصل دهم: قدرت همکاران

shenoto-ads
shenoto-ads