• 7 سال پیش

  • 83

  • 07:40
بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت دوم

بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت دوم

شنوتو
7
بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت دوم
  • 07:40

  • 83

  • 7 سال پیش

بیاندیشید و ثروتمند شوید (خلاصه کتاب) - قسمت دوم

شنوتو
7

توضیحات
خلاصه کتاب : بیندیشید و ثروتمند شوید اثر : ناپلیون هیل فایل صوتی قسمت اول شامل : فصل 1: اندیشه ثروت است فصل 2: اشتیاق نقطه شروع همه موفقیتها فایل صوتی قسمت دوم شامل : فصل 3 : ایمان فصل 4: تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار فصل 5: دانش تخصصی فصل 6: تخیل، کارگاه ذهن فایل صوتی قسمت سوم شامل : فصل 7: برنامه‌ریزی سازمان یافته فصل 8 : تصمیم‌گیری، غلبه بر تردید و دودلی فصل نهم: ابرام فصل دهم: قدرت همکاران

shenoto-ads
shenoto-ads