• 5 سال پیش

  • 759

  • 35:47
جاده ابریشم بار دیگر مرکز جهان شده است

جاده ابریشم بار دیگر مرکز جهان شده است

ترجمان علوم انسانی
4
جاده ابریشم بار دیگر مرکز جهان شده است
4
0

جاده ابریشم بار دیگر مرکز جهان شده است

ترجمان علوم انسانی
  • 35:47

  • 759

  • 5 سال پیش

توضیحات
بهترین راه برای درک جهانِ امروز نگاه مجدد به نقطه تلاقیِ شرق و غرب یعنی «جاده ابریشم» است

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads