• 5 سال پیش

  • 17

  • 09:04
گفتگوی تیوال با محمد لارتی و کامران شهلایی

گفتگوی تیوال با محمد لارتی و کامران شهلایی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با محمد لارتی و کامران شهلایی
0
5

گفتگوی تیوال با محمد لارتی و کامران شهلایی

آوای تیوال
  • 09:04

  • 17

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با محمد لارتی و کامران شهلایی / کارگردانان . گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش هفت روز از تیر شصت

با صدای
محمد لارتی
کامران شهلایی
مهشاد حجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads