• 5 سال پیش

  • 929

  • 15:44
عشق لنین به ادبیاتْ انقلاب روسیه را شکل داد

عشق لنین به ادبیاتْ انقلاب روسیه را شکل داد

ترجمان علوم انسانی
3
عشق لنین به ادبیاتْ انقلاب روسیه را شکل داد
3
0

عشق لنین به ادبیاتْ انقلاب روسیه را شکل داد

ترجمان علوم انسانی
  • 15:44

  • 929

  • 5 سال پیش

توضیحات
لنین از دانشش درباره آثار کلاسیک برای انقلاب اکتبر 1917 استفاده زیادی کرد

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads