• 5 سال پیش

  • 660

  • 29:56
در دفاع از تظاهر

در دفاع از تظاهر

ترجمان علوم انسانی
4
در دفاع از تظاهر
4
0

در دفاع از تظاهر

ترجمان علوم انسانی
  • 29:56

  • 660

  • 5 سال پیش

توضیحات
رفتارهای ضدفرهیخته همان‌قدر پُر از افاده است که رفتارهای ضدتظاهر

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads