• 5 سال پیش

  • 570

  • 27:33
آیا بیماری می‌تواند مثبت و سازنده باشد؟

آیا بیماری می‌تواند مثبت و سازنده باشد؟

ترجمان علوم انسانی
1
آیا بیماری می‌تواند مثبت و سازنده باشد؟
1
0

آیا بیماری می‌تواند مثبت و سازنده باشد؟

ترجمان علوم انسانی
  • 27:33

  • 570

  • 5 سال پیش

توضیحات
بیماری می‌تواند خویشتن‌ساز باشد، اما همچنین می‌تواند روح ما را جریحه‌دار کند

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads