• 5 سال پیش

  • 3.8K

  • 26:37
اگه می‌تونی منو بگیر

اگه می‌تونی منو بگیر

ترجمان علوم انسانی
1
اگه می‌تونی منو بگیر
1
0

اگه می‌تونی منو بگیر

ترجمان علوم انسانی
  • 26:37

  • 3.8K

  • 5 سال پیش

توضیحات
چرا دغل‌بازان دست به دغل‌بازی می‌زنند و چرا جذبِ آن‌ها می‌شویم؟

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads