• 5 سال پیش

  • 35

  • 18:51
گفتگوی تیوال با علی پیله ور

گفتگوی تیوال با علی پیله ور

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با علی پیله ور
  • 18:51

  • 35

  • 5 سال پیش

گفتگوی تیوال با علی پیله ور

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با علی پیله ور / کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش غرب مغموم

با صدای
علی پیله ور
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads