• 6 سال پیش

  • 10

  • 12:04

گفتگوی تیوال با سید محمد حسینی

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با سید محمد حسینی

آوای تیوال
  • 12:04

  • 10

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با سید محمد حسینی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش ذهن برفکی

با صدای
سید محمد حسینی
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads