• 6 سال پیش

  • 25

  • 31:26

گفتگوی تیوال با آرش عباسی

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با آرش عباسی

آوای تیوال
  • 31:26

  • 25

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با آرش عباسی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش آنا کارنینا

با صدای
آرش عباسی
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads