• 5 سال پیش

  • 35

  • 03:11
کار آفرین محبوب من:غلامعلی سلیمانی

کار آفرین محبوب من:غلامعلی سلیمانی

آرمان وی سی
1
کار آفرین محبوب من:غلامعلی سلیمانی
1
0

کار آفرین محبوب من:غلامعلی سلیمانی

آرمان وی سی
  • 03:11

  • 35

  • 5 سال پیش

توضیحات
صحبت های علی نقی زاده مدیر توسعه کسب و کاراکسل درباره ی غلامعلی سلیمانی کارآفرین محبوبشان.

shenoto-ads
shenoto-ads