• 5 سال پیش

  • 176

  • 30:26
مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش اول

مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش اول

رادیو صدای بازاریابی
1
مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش اول
1
0

مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش اول

رادیو صدای بازاریابی
  • 30:26

  • 176

  • 5 سال پیش

توضیحات
مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش اول
سایت www.sedayebazaryabi.com و کانال parvizdargi@

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads