• 5 سال پیش

  • 17

  • 25:04
گفتگوی تیوال با محمدعلی سجادی

گفتگوی تیوال با محمدعلی سجادی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با محمدعلی سجادی
  • 25:04

  • 17

  • 5 سال پیش

گفتگوی تیوال با محمدعلی سجادی

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با محمدعلی سجادی / نویسنده و کارگردان . گفتگو کننده: آریو راقب کیانی درباره نمایش بوف نه چندان کور

با صدای
محمدعلی سجادی
آریو راقب کیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads