• 5 سال پیش

  • 18

  • 12:55
گزارش آوای تیوال از نمایش پالت

گزارش آوای تیوال از نمایش پالت

آوای تیوال
0
گزارش آوای تیوال از نمایش پالت
0
0

گزارش آوای تیوال از نمایش پالت

آوای تیوال
  • 12:55

  • 18

  • 5 سال پیش

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش پالت گفتگو با - روزبه حسینی / دراماتورژ - مهران رنج بر/ بازیگر - بهنام شرفی / بازیگر - محمد نادری / بازیگر - سوسن پرور / بازیگر گفتگو کننده: رسول حسینی درباره نمایش پالت

با صدای
عوامل نمایش پالت

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads