• 2 ماه پیش

  • 107

  • 33:26
قسمت دوم لایو روایت در پزشکی

قسمت دوم لایو روایت در پزشکی

سی مار
0
قسمت دوم لایو روایت در پزشکی
  • 33:26

  • 107

  • 2 ماه پیش

قسمت دوم لایو روایت در پزشکی

سی مار
0

توضیحات
«قسمت دوم لایو روایت در پزشکی» لایو گفتگو با امیرحسین کریمی پناه اینترن دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و پوریا بحیرایی استیجر دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads