• 5 ماه پیش

  • 19

  • 01:01:35
قسمت اول لایو روایت در پزشکی

قسمت اول لایو روایت در پزشکی

سی مار
0
قسمت اول لایو روایت در پزشکی
0
0

قسمت اول لایو روایت در پزشکی

سی مار
  • 01:01:35

  • 19

  • 5 ماه پیش

توضیحات
«قسمت اول لایو روایت در پزشکی» لایو گفتگو با امیرحسین کریمی پناه اینترن دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و پوریا بحیرایی استیجر دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads