• 5 سال پیش

  • 598

  • 13:21

وقتی فیلسوف‌ها هوس رمان‌نویسی می‌کنند

ترجمان علوم انسانی
5
5
0

وقتی فیلسوف‌ها هوس رمان‌نویسی می‌کنند

ترجمان علوم انسانی
  • 13:21

  • 598

  • 5 سال پیش

توضیحات
بعضی از متفکران، برای بیان اندیشه‌های خود، از تکنیک‌های تخیل و خلاقیت در رمان و داستان بهره گرفته‌اند

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads