• 6 ماه پیش

  • 830

  • 40:06
اپیزود هفتم: ادبیات و نیکوکاری

اپیزود هفتم: ادبیات و نیکوکاری

پادکست نیک‌آوا
0
اپیزود هفتم: ادبیات و نیکوکاری
0
0

اپیزود هفتم: ادبیات و نیکوکاری

پادکست نیک‌آوا
  • 40:06

  • 830

  • 6 ماه پیش

توضیحات

با تغییر سیاسی و اجتماعی کشور ، مضامین اجتماعی افزایش یافت و شعر با سیاست و واجتماع همسو شد; چنانکه در هیچ دوره ای از تاریخ ادبیات فارسی، شعر اینقدر با سیاست آمیخته نشده بود و بر ماموریت خود برای ایجاد تحول اجتماعی آگاهی نیافته بود.


shenoto-ads
shenoto-ads