• 7 ماه پیش

  • 156

  • 47:31
اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری

اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری

پادکست نیک‌آوا
0
اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری
0
0

اپیزود ششم: کارآفرینی و نیکوکاری

پادکست نیک‌آوا
  • 47:31

  • 156

  • 7 ماه پیش

توضیحات

آدمی که به فکر کارآفرینی می افته صرفا قصدش ایجاد شغل و درآمد نیست.کارآفرین انگار می خواد با بی عدالتی، فقر، بیکاری، پایین بودن سطح درک و شعور اجتماعی مقابله کنه برای همین با دقت بیشتری جامعه رو بررسی می کنه.


shenoto-ads
shenoto-ads