• 7 ماه پیش

  • 39

  • 54:50
بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)

بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)

کانون اندیشه جوان
1
بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)
1
0

بررسی مکتب فکری و فقهی حضرت امام (ره)

کانون اندیشه جوان
  • 54:50

  • 39

  • 7 ماه پیش

توضیحات
طرح امام خمینی(ره) از فقه و نقش ایشان در شکل گیری روحانیت جدید چه بود؟ آیا امام(ره) دارای مکتب فقهی می باشد؟ امروزه در ایران، چه موانعی در فهم و بسط مکتب حضرت امام(ره)، بر سر راه وجود دارد؟

با صدای
حمیدرضا میررکنی
محسن جوهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads