• 1 سال پیش

  • 49

  • 02:00

دیوان حافظ

sparrow
1
1
0

دیوان حافظ

sparrow
  • 02:00

  • 49

  • 1 سال پیش

توضیحات
غزل شماره ۴۰، دیوان حافظ

با صدای
صفورا سلمانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads