• 1 سال پیش

  • 54

  • 23:18

فهمیدم که : فصل اول ، قسمت سوم : کارهای نیمه تمام

فهمیدم که
2
2
0

فهمیدم که : فصل اول ، قسمت سوم : کارهای نیمه تمام

فهمیدم که
  • 23:18

  • 54

  • 1 سال پیش

توضیحات
نیمه تمام گذاشتن کارها مثل سرماخوردگی نیست که با خوردن چند قرص و استراحت رفع شود، بلکه مثل بیماری سینوزیت است که اگر مراقب نباشیم دوباره عود می کند. داروی آن هم برنامه ریزی و مراقبت همیشگی است. با به پایان رسانیدن کارهای نیمه تمام آرامش خود را بازیابیم. کارگردان صوتی : مهدی هرندی گرافیست : میم سوشال مدیا : جمال خدابنده کارشناس مشاور : پروین ترکمان منابع مکتوب: کتاب کار عمیق با تشکر از اکادمی حس هفتم و مدرسه توسعه مهارت میم Www.miiimschool.ir

با صدای
آقای میم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads