• 5 سال پیش

  • 58

  • 03:05
قدرت انتخاب

قدرت انتخاب

طنین توانگران
2
قدرت انتخاب
2
0

قدرت انتخاب

طنین توانگران
  • 03:05

  • 58

  • 5 سال پیش

توضیحات
سرنوشت و زندگی ما وابسته به انتخابهای ماست

با صدای
میثم رجبی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads