• 10 ماه پیش

  • 131

  • 09:42
تفسیر سورۀ مبارک تین

تفسیر سورۀ مبارک تین

تفسیر قرآن کریم
1
تفسیر سورۀ مبارک تین
1
0

تفسیر سورۀ مبارک تین

تفسیر قرآن کریم
  • 09:42

  • 131

  • 10 ماه پیش

توضیحات
تفسیر صوتی سورۀ مبارک تین

با صدای
حمید رضا مستفید
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads