• 1 سال پیش

  • 31

  • 18:39

شصت و سه- تصویرسازی ذهنی بویایی

بیومکاترونیک
5
5
0

شصت و سه- تصویرسازی ذهنی بویایی

بیومکاترونیک
  • 18:39

  • 31

  • 1 سال پیش

توضیحات
این پادکست به چگونگی تأثیر تصویرسازی ذهنی بویایی بر الگوی تنفسی فرد می پردازد. در واقع تصویرسازی ذهنی به چند دسته ی تصویرسازی بویایی، شنیداری، حرکتی، بینایی و لامسه ای تقسیم می شود. اساساً انسان در هنگام تنفس بوهای خوشایند، به دلیل خوشایند بودن این مواد معطر تمایل دارد که عمیق تر نفس بکشد، لذا در طی این پروسه، تنفس فرد عمیق تر و تعداد آن کم تر می شود. از این رو این عمل موجب کاهش فرکانس امواج مغزی می شود. محققان در طی آزمایشات تجربی خود پی بردند که وقتی بیماری پس از عمل جراحی قلب باز از تکنیک تصویرسازی بویایی استفاده می کند، کمتر دچار عوارض ریوی شایعِ پس از عمل جراحی قرار می گیرد.

shenoto-ads
shenoto-ads