• 10 ماه پیش

  • 16

  • 22:23
شصت و دو- کامیلو گلژی

شصت و دو- کامیلو گلژی

بیومکاترونیک
0
شصت و دو- کامیلو گلژی
0
0

شصت و دو- کامیلو گلژی

بیومکاترونیک
  • 22:23

  • 16

  • 10 ماه پیش

توضیحات
در این پادکست به زندگینامه و بخشی از مهم ترین کشفیات این دانشمند و زیست شناس معروف اشاره شده است. همچنین مهم ترین کشف وی یعنی واکنش سیاه به طور کامل توضیح داده شده است.

با صدای
[object Object]
درسا مصلح شیرازی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads