• 6 سال پیش

  • 164

  • 02:46

میکروکتاب چیست؟ روشی جدید از سبکتو برای مطالعه و افزایش دانش

سبکتو
4
4
0

میکروکتاب چیست؟ روشی جدید از سبکتو برای مطالعه و افزایش دانش

سبکتو
  • 02:46

  • 164

  • 6 سال پیش

توضیحات
میکروکتاب روش جدیدی برای افزایش سطح دانش و مطالعه است که توسط سبکتو معرفی شده است. با میکروکتاب می‌توانید مفیدتر و در مدت زمان کوتاه‌تری دانش خود را افزایش دهید کوتاه، مختصر، مفید و دردسترس میکروکتاب ها نسخه‌ای از کتاب‌ها هستند که به دور از اضافه نویسی‌، چکیده کلیدی آنها را در اختیار شما می‌گذارند

با صدای
مرتضی حسین اهلو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads