• 11 ماه پیش

  • 33

  • 05:03
فقه نظام ساز

فقه نظام ساز

کانون اندیشه جوان
0
فقه نظام ساز
0
0

فقه نظام ساز

کانون اندیشه جوان
  • 05:03

  • 33

  • 11 ماه پیش

توضیحات
آیا فقه، توانایی اداره ی حکومت را دارد و مدیریت دولت با مجموعه احکام بی‌نظام، ممکن است؟ در بررسی نقش تاریخی فقه سیاسی، پاسخ‌هایی که فقه به مسائل سیاسی زمان ها و برهه های گوناگون داده، در خور توجه است.

با صدای
علیرضا آقایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads