• 1 سال پیش

  • 103

  • 20:44
واقعیت وارونه | اپیزود پنجم فصل اول

واقعیت وارونه | اپیزود پنجم فصل اول

بروداکست
0
واقعیت وارونه | اپیزود پنجم فصل اول
0
0

واقعیت وارونه | اپیزود پنجم فصل اول

بروداکست
  • 20:44

  • 103

  • 1 سال پیش

توضیحات
موضوع قضاوت شدن و واقعیت وارونه از آن دست مواردی است که همه ما کم و بیش با آن رو به رو شده ایم. در اپیزود پنچم فصل اول بروداکست به موضوع واقعیت وارونه (تحت عنوان اپیزود واقعیت وارونه) بعنوان یک اپیزود جذاب و جداگانه به چالش های خبرکشی و صحبت های پشت سر افراد و قضاوت های نادرست پرداخته ایم. اپیزود پنجم بروداکست شامل نیمه دوم داستان اپیزود قبلی (اپیزود دردسر مجازی) است که شخصیت های جدید داستان رها، رهام و مادر آنها یعنی یلدا را رنگ و بویی جدید می بخشد. در این اپیزود به موضوعات مرتبط با چالش های خبرکشی و واقعیت وارونه (مثل قضاوت های بیجا و از سر نادانی و سایر موارد مشابه) نیز اشاره می کنیم. فراموش نکنید اپیزود های بروداکست بصورت سریالی هستند و در صورتی که اپیزود قبلی را نشنوید، اجتمالا در درک داستان اپیزود بعدی به بیشترین میزان نخواهید رسید. بنابراین اپیزود قبلی فصل اول بروداکست را با مضمون اپیزود دردسر مجازی از دست ندهید!

با صدای
مریم قدمی
راضیه رازقی
آرمان پسیان
الهام سلیمی
فاطمه کارگر و اهیاس
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads