• 5 سال پیش

  • 18

  • 18:03
تنوع زیستی پرندگان جنگل های خزری

تنوع زیستی پرندگان جنگل های خزری

کنفرانس سار
11
تنوع زیستی پرندگان جنگل های خزری
11
0

تنوع زیستی پرندگان جنگل های خزری

کنفرانس سار
  • 18:03

  • 18

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار پاییز - محمد توحیدی فر، پژوهشگر حوزه تنوع زیستی راجع به مطالعات حیات وحش و اینکه این مطالعات چه ضرورتی دارند و به طور خاص پرندگان جنگل های خزری صحبت می کند. بشنویم...

با صدای
محمد توحیدی فر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads