• 11 ماه پیش

  • 99

  • 13:34
گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ

رادیو افق کوروش
0
گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ
  • 13:34

  • 99

  • 11 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ

رادیو افق کوروش
0

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکارخانم موسوی ریاست روابط عممومی گروه صنعتی گلرنگ به بهانه همدلی با کودکان و هموطنان سیستان و بلوچستان

shenoto-ads
shenoto-ads