• 1 سال پیش

  • 1.7K

  • 07:33
کریپتوکست | آیا اصلاح بیتکوین به پایان رسید؟ | 29 آبان

کریپتوکست | آیا اصلاح بیتکوین به پایان رسید؟ | 29 آبان

سیگنال | signal
11
کریپتوکست | آیا اصلاح بیتکوین به پایان رسید؟ | 29 آبان
11
0

کریپتوکست | آیا اصلاح بیتکوین به پایان رسید؟ | 29 آبان

سیگنال | signal
  • 07:33

  • 1.7K

  • 1 سال پیش

توضیحات
در هفت روز گذشته و پس از تصویب قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال در کشور آمریکا، بیتکوین در فاز اصلاحی قرار گرفت و با نزدیک به 15% افت به قیمت 55600 دلار هم رسید. اتریوم هم با حدود 17% افت به حمایت 4000 دلار نفوذ کرد. هرچند به نظر میرسد، بیتکوین با واکنش به محدوده حمایتی 56000 دلار و بازگشت تا محدوده 58000 دلار، فاز اصلاحی را به پایان رسانده است. اما برخی از تحلیلگران انتظار تداوم فاز اصلاحی را تا محدوده 52000 دلار، دارند. در این پادکست به بیان نظر تحلیلگران مختلف از آینده قیمت بیتکوین و تحلیل داده های درون زنجیره ای بازار میپردایم.

shenoto-ads
shenoto-ads