• 1 سال پیش

  • 22

  • 07:11
گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم غلامیان

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم غلامیان

رادیو افق کوروش
0
گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم غلامیان
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم غلامیان

رادیو افق کوروش
  • 07:11

  • 22

  • 1 سال پیش

توضیحات
مدیر فروش سازمانی افق کوروش از انعقاد قرارداد این شرکت با صندوق بازنشستگی کشور جهت امکان خرید اعتباری خبر داد

shenoto-ads
shenoto-ads