• 4 سال پیش

  • 16

  • 03:39
غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید

غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید
0
0

غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
  • 03:39

  • 16

  • 4 سال پیش

توضیحات
من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads