• 4 سال پیش

  • 25

  • 03:23
غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد

غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد
0
0

غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
  • 03:23

  • 25

  • 4 سال پیش

توضیحات
شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads