• 5 سال پیش

  • 5

  • 01:34:28
سید محسن حسنی مقدم, سیستم ادمینیستریتور شرکت eBay
  • 01:34:28

  • 5

  • 5 سال پیش
0

توضیحات
در این اپیزود از رادیو فول‌استک با سید محسن حسنی مقدم: سیستم ادمینیستریتور شرکت ebay مصاحبه خواهیم کرد

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads