• 5 سال پیش

  • 1

  • 02:40:48
پدرام پورحسین, مدیرفنی شرکت نرم‌افزاری آتی‌تل
  • 02:40:48

  • 1

  • 5 سال پیش
0

توضیحات
در این اپیزود از رادیو فول استک، با جناب آقای پدرام پورحسین مدیرفنی شرکت نرم‌افزاری آتی‌تل پیرامون مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری عظیم صحبت خواهیم کرد.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads