• 5 سال پیش

  • 5

  • 02:13:40
شاهین اکبریان طبری, بنیان‌گذار شرکت نرم‌افزاری چارگون
  • 02:13:40

  • 5

  • 5 سال پیش
0

توضیحات
در این اپیزود از رادیو فول استک، با شاهین طبری بنیانگذار شرکت نرم‌افزاری چارگون و رئیس هیئت مدیرهٔ این شرکت مصاحبه خواهیم کرد.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads